Skip to content

Barbara Kurdej-Szatan by Michał Gromada

Photo shoot – Barbara Kurdej-Szatan by Michał Gromada